Advokatordbogen

Anfordringsgældsbrev

Et gældsbrev, der forfalder ved påkrav. Oprettes ofte i familieforhold som alternativ til gave, når bundgrænsen for gaveafgift nås f.eks. ved generationsskifte.
Tlf. +45 97 42 63 33 · mail@smithknudsen.dk