Nyheder

Entrepriseret – AB 92 erstattes af AB 18 …

  Den 02.02.2018 blev udkastet til byggeriets nye standardvilkår sendt i offentlig høring af udvalget til revision af AB-systemet, som i februar 2015 blev nedsat af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen. De nye regler var i høring frem til den 12.03.2018, og revisionsarbejdet blev afsluttet den 21.0…

Åbne konsultationer

Smith Knudsen Advokatfirma åbner dørene op for en gratis og uforpligtende snak om de juridiske spørgsmål, du måtte have i relation til familielivet, det kunne f.eks. være spørgsmål om forældremyndighed, samvær eller måske om separation eller skilsmisse. Du kan også få svar på spørgsmål om arv og tes…

Vil du have indflydelse på, hvem der skal varetage…

  Blog v. Camilla Refsgaard Med en fremtidsfuldmagt kan du nu selv få indflydelse på, hvem der skal varetage dine interesser, den dag du ikke længere selv er i stand til dette. Den 01.09.2017 trådte en ny lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Det er nu muligt at udpege en eller flere fuldmægtige t…

Første principielle afgørelse vedrørende MgO-plade…

Principiel afgørelse afsagt af Voldgiftret vedrørende MgO plader. En Voldgiftsret, nedsat af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, har den 21.06.2017 afsagt en principiel afgørelse vedrørende benyttelse af MgO-plader i facade-beklædninger. Voldgiftsretten bestod af fem medlemmer, herunder …

Er dine nærmeste sikret godt nok, hvis du går bort…

  Blog v. Camilla Refsgaard Er dine nærmeste sikret godt nok, hvis du går bort? Hvis du ikke har oprettet et testamente, er det arveloven, der bestemmer, hvordan din arv fordeles. Er du gift, læs her: Er du gift, vil din ægtefælle være berettiget til at udtage halvdelen af alt hvad I ejer samme…

Sommeråbent

Smith Knudsen Advokatfirma holder åbent alle uger i sommerferien, og der kan derfor i uændret omfang afholdes møder på vores kontorer i Holstebro og Struer. Kontakt os på telefon eller mail, hvis du har brug for juridisk rådgivning. Du finder vores kontaktoplysninger her på hjemmesiden. Smith Knudse…