Inkasso

Hos Smith Knudsen Advokatfirma bistår vi både private og erhvervsdrivende med at inddrive udestående fordringer.

Ved Smith Knudsen Advokatfirma er der en fast stab af medarbejdere som behandler inkassosager, og sikrer, at du opnår en god, personlig og professionel behandling af dine inkassosager.

Vi har oparbejdet en mangeårig erfaring i førelse af inkassosager, og vi kan varetage klientens interesser i samtlige led i forbindelse med inkassering af udestående fordringer. Overgivelse af inkassosager er en tillidssag, og ved Smith Knudsen Advokatfirma behandles sagerne under henvisning hertil.

Fremgangsmåde:

Inden en udestående fordring sendes til inkassoinddrivning hos Smith Knudsen Advokat, skal følgende betingelser være opfyldt, førend vi kan tage fordringen til inkasso:

  • Der skal være sendt et inkassovarsel/rykkerskrivelse til debitor, der opfylder betingelserne herfor i inkassoloven. Debitor skal oplyses om, at hvis betaling ikke sker senest 10 dage, overgår sagen til inkasso, hvilket vil påføre debitor yderligere omkostninger.
  • Der må ikke være gjort indsigelser mod fordringens eksistens. Hvis debitor har indsigelser mod fordringen, overgår sagen til en almindelig tvist, hvorfor fordringen ikke kan tages til inkasso.
  • Samtlige relevante oplysninger om forholdet skal sendes til os, herunder faktura, rykkerskrivelser, aftale m.v.

Når vi modtager en inkassosag, gennemgår vi fordringen og påser, at inkassolovens regler for inddrivelse er opfyldt. Er betingelserne opfyldt, fremsender vi straks en inkassoskrivelse til debitor om betaling af det skyldige beløb tillagt inkassoomkostninger, gebyrer, renter m.v. I skrivelsen vedlægges desuden en skylderklæring, og et afviklingsforslag.

Hvis debitor herefter betaler den udestående fordring, inkassoomkostninger, gebyrer, renter m.v., afslutter vi sagen. Hvis debitor ønsker at indgå en afdragsordning og det kan accepteres af kreditor, påtager vi os gerne at foretage administrationen heraf.

Hvis debitor derimod ikke betaler, kontaktes kreditor med henblik på en drøftelse om, hvorvidt sagen skal fortsætte sin gang via fogedretten.

Har du en udestående fordring og har brug for en inkassoadvokat, så kontakt os nærmere på telefon 97 42 63 33 eller e-mail mail@smithknudsen.dk.