Retssager, voldgiftssager mm.

Rets- og voldgiftsager har ofte ganske indgribende konsekvenser for de involverede parter, hvorfor valget af advokat kan være altafgørende.

Smith Knudsen Advokatfirma er specialister i håndtering af retssager ved alle landets instanser, herunder også Højesteret. Smith Knudsen Advokatfirma er kendt for grundighed, faglighed og de resultater der opnås ved håndteringen af retssager.

Vi yder blandt andet rådgivning og assistance med:

  • Indledende vurderinger af sager, herunder de forretningsmæssige, økonomiske- og tidsmæssige aspekter af sagen,
  • Ansøgning om retshjælpsdækning og eventuel fri proces,
  • Udfærdigelse af processkrifter,
  • Forberedende retssmøder,
  • Syn og skøn,
  • Retsmægling og forlig,
  • Hovedforhandling,
  • Voldgift.

Smith Knudsen Advokatfirma yder også rådgivning og assistance i forbindelse med konfliktløsning ved mediation. Mediation kan gavne i en række forskellige erhvervsmæssige sammenhæng, fordi processen er hurtig og fortrolig og konflikten løses ved forhandling parterne imellem.

Retshjælpsforsikring er i dag en almindelig del af de fleste forsikringspakker. Smith Knudsen Advokatfirma tager derfor altid kontakt til forsikringsselskabet for at undersøge, om der kan opnås dækning til den aktuelle tvist.

Du kan kontakte os på telefon 97 42 63 33 eller på e-mail mail@smithknudsen.dk, hvis du har spørgsmål til retssager, voldgift eller mediation.