Selskabsret

Smith Knudsen Advokatfirma har gennem mange år opbygget en særlig viden og erfaring indenfor selskabsret.

Vi yder blandt andet rådgivning om:

 • Selskabsformer, herunder valg af selskabsform,
 • Stiftelse af selskaber,
 • Registrering i Det Offentlige Ejerregister,
 • Udarbejdelse af selskabers vedtægter,
 • Udarbejdelse af ejeraftaler, ejerbøger m.v.,
 • Kapitaltilførsel og kapitalafgang,
 • Selskabers generalforsamlinger, herunder forberedelse heraf og deltagelse som dirigent,
 • Ledelses- og bestyrelsesansvar,
 • Koncernforhold,
 • Fusion, spaltning og omdannelse af selskaber,
 • Virksomhedsoverdragelse,
 • Generationsskifte,
 • Opløsning af selskaber.

Kontakt os på telefon 97 42 63 33 eller på e-mail mail@smithknudsen.dk, hvis du har brug for rådgivning eller blot har spørgsmål indenfor selskabsret.