Virksomhedsoverdragelse

Smith Knudsen Advokatfirma rådgiver investorer, købere og sælgere af virksomheder, og har på den baggrund oparbejdet ganske stor erfaring og viden med virksomhedsoverdragelser og generationsskifter såvel nationalt som internationalt.

Smith Knudsen Advokatfirma kan ved både virksomhedsoverdragelse og generationsskifte bistå med udarbejdelse og varetagelse af blandt andet:

 • Planlægning af overdragelsens forløb – økonomisk, strategisk og juridisk,
 • Konkurrenceretlige problemstillinger,
 • Hemmeligholdelses- og fortrolighedserklæringer,
 • Eksklusivitetsaftaler,
 • Hensigtserklæringer,
 • Overdragelsesaftalen,
 • Due diligence og compliance undersøgelser,
 • Samarbejdsaftaler,
 • Ejeraftaler,
 • Direktørkontrakter,
 • Ansættelsesforhold,
 • Selskabsretlig berigtigelse,
 • Myndighedserklæringer,
 • Implementering.

Det er vores anbefaling, at man hurtigst muligt i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse søger professionel bistand. Gerne allerede ved første henvendelse til/fra en interesseret sælger/køber eller konkrete overvejelser om generationsskifte.

Kontakt os på telefon 97 42 63 33 eller på e-mail mail@smithknudsen.dk, hvis du har brug for rådgivning eller bistand i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse eller generationsskifte.