Forældremyndighedssager

Smith Knudsen Advokatfirma har mange års erfaring med at bistå forældre og børn med de udfordringer man møder, når der sker ændringer i familien.

De beslutninger der træffes når der sker ændringer i familien kan være af afgørende betydning for familiens fremtid. Det kan være en stor hjælp at få en advokat med erfaring indenfor området til at bistå i processen.

Vi yder blandt andet rådgivning og assistance med følgende type sager:

  • Forældremyndighed,
  • Barnets bopæl,
  • Samvær og samværsaftaler,
  • Samværsvilkår,
  • Børnebidrag,
  • Bistandsadvokat for børn.

Vi arbejder også som beskikkede advokater på familieretsområdet, og har stor erfaring med at hjælpe forældre og børn i sager om anbringelse af børn uden for hjemmet. Vi bistår som beskikkede advokater i sager ved alle instanser, herunder også retssager.

Kontakt os på telefon 97 42 63 33 eller på e-mail mail@smithknudsen.dk, hvis du har brug for rådgivning eller blot har spørgsmål om forældremyndighed, samvær eller anbringelse uden for hjemmet.