Retssager, tvister

Smith Knudsen Advokatfirma har oparbejdet en mangeårig erfaring i forbindelse med førelse af retssager og vi er specialister i håndtering af retssager ved alle landets instanser, herunder også Højesteret. Smith Knudsen Advokatfirma er kendt for grundighed, faglighed og de resultater der opnås ved håndteringen af retssager.

Vi yder blandt andet rådgivning og assistance med:

  • Indledende vurderinger af sager, herunder de økonomiske- og tidsmæssige aspekter af sagen,
  • Ansøgning om retshjælpsdækning og eventuel fri proces,
  • Udfærdigelse af processkrifter,
  • Forberedende retssmøder,
  • Syn og skøn,
  • Retsmægling og forlig,
  • Hovedforhandling.

Retshjælpsforsikring er i dag en almindelig del af de fleste forsikringspakker. Smith Knudsen Advokatfirma tager derfor altid kontakt til forsikringsselskabet for at undersøge, om der kan opnås dækning til den aktuelle tvist.

For informationer om muligheden for fri proces i retssager kan der henvises til Danmarks Domstoles hjemmeside:

http://www.domstol.dk/saadangoerdu/raadgivning/friproces/Pages/default.aspx

Smith Knudsen Advokatfirma yder også rådgivning og assistance i forbindelse med konfliktløsning ved mediation. Mediation kan gavne i en række forskellige sammenhæng, fordi processen er hurtig og fortrolig og konflikten løses ved forhandling parterne imellem.

Kontakt os på telefon 97 42 63 33 eller på e-mail mail@smithknudsen.dk, hvis du har brug for rådgivning eller blot har spørgsmål vedrørende en tvist eller en retssag.