Agreed document

Et sæt aftalevilkår (standardvilkår), der er forhandlet mellem modstående parter (afbalancerede), og måske endda godkendt af en offentlig myndighed. Et eksempel er AB 92, Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed fra det nu nedlagte Boligministerium. Modsat alm. standardvilkår, som en part benytter som partens salgs- og leveringsbetingelser.