Ignorantia juris semper nocet

Ukendskab til loven undskylder ikke/retsuvidenhed disculperer ikke.