Modsætningsslutning, fortolke modsætningsvis

En fortolkningsmetode mht. love og kontrakter, hvor et måske uklart punkt kan afklares med at slutte modsat fra direkte regulerede forhold. F.eks. hvis der findes en nøje opremsning, kan det skabe grundlag for at slutte modsat, at et punkt, der ikke er med, ikke skulle være med eller omfattet. Også e contrario eller blot e.c.