OMDANNELSE AF IVÆRKSÆTTERSELSKABER – FRISTEN ER 15.OKTOBER 2021

 

I april 2019 besluttede regeringen at afskaffe muligheden for oprettelse af iværksætterselskaber(IVS), da det blev vurderet, at selskabsformen ikke havde haft den ønskede positive virkning for erhvervslivet.

Samtidig med beslutningen om at afskaffe iværksætterselskaber blev det besluttet, at alle eksisterende iværksætterselskaber enten skal omdannes til et anpartsselskab(ApS) eller helt opløses.

Omdannelsen af et IVS til et ApS sker enten ved konvertering af frie reserver i balancen, såfremt der er midler hertil, eller ved indbetaling af restkapitalen – det vil sige differencen mellem iværksætterselskabets registrerede selskabskapital og minimumskravet for et anpartsselskab, som er kr. 40.000,00. Det er ikke længere en betingelse for at kunne gennemføre en omdannelse, at der indhentes en vurderingsberetning eller revisorerklæring for at kunne omdanne et IVS til et ApS.

FRIST FOR OMDANNELSE ELLER OPLØSNING ER DEN 15.10.2021

Den oprindelige frist for omdannelsen var den 15.04.2021, men denne frist er nu udsat til den 15.10.2021.

I praksis betyder dette, at generalforsamlingen i et iværksætterselskab, som ikke er under likvidation, konkurs eller tvangsopløsning senest den 15.10.2021 skal beslutte, at iværksætterselskabet skal omdannes til et anpartsselskab. Det kræver et kvalificeret stemmeflertal, da der er tale om en vedtægtsændring.

Ændringerne i selskabet skal registreres på www.virk.dk og koster ikke noget. Til brug for omdannelsen skal der indhentes en erklæring fra Skattestyrelsen om, at eventuel gæld til skatteforvaltningen er betalt.

*****

Ifølge en pressemeddelelse fra Skattestyrelsen den 18.05.2021, mangler mere end 20.000 at omdanne sit IVS inden fristen udløber.

Skattestyrelsen oplyser, at man i forbindelse med omdannelsen skal beregne en vis behandlingstid, og opfordrer derfor de resterende, der ønsker at omdanne det, til at henvende sig i god tid.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL OMDANNELSE ELLER OPLØSNINGEN?

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med omdannelsen eller opløsningen af dit iværksætterselskab, så står vi klar til at hjælpe dig. Kontakt os på tlf. 97 42 63 33 eller på mail@smithknudsen.dk.