Oplysning om folketingets økonomiske tiltag i forbindelse med COVID-19

senest opdateret 07.05.2020

COVID-19 situationen har skabt en forandret tilstand i hele verden, og ændret hverdagen som vi kender den.

Ikke mindst for mange erhvervsdrivende, hvis økonomi i høj grad er presset af omstændighederne.

Den delvise nedlukning af samfundet har for mange betydet mindre aktivitet, og som følge heraf mindre omsætning. Konsekvensen heraf kan betyde fyringer af ansatte, eller i værste fald nedlukning af virksomheden.

Regeringen har derfor i samarbejde med resten af folketinget, prøvet at undgå disse konsekvenser. Man har hertil indført en række økonomiske tiltag, som skalsørge for, at holde de erhvervsdrivende kørende under krisen.

Som erhvervsdrivende kan det dog være svært, at overskue hvilke konsekvenser hjælpepakkerne har for ens egen specifikke virksomhed. Herunder om det er en fordel at gøre brug af disse, og hvad man kan gøre, såfremt man ikke har adgang til ordningerne.

I nedenstående links har vi derfor lavet en guide, som vi håber på, kan give Dem et overblik over de indførte tiltag. Med guiden ønsker vi, at De kan få styr på Deres virksomheds situation, og hvilke konsekvenser tiltagene har for Dem og Deres ansatte. Guiden indeholder derfor et overblik over tre centrale tiltag, som alle erhvervsdrivende kan have en interesse i at undersøge.

 

  • Kompensation til erhvervsdrivende i forbindelse med COVID-19:

Kompensationsmuligheder til COVID-19 påvirkede virksomheder

  • Skatte- og momsudskydelse i forbindelse med COVID-19:

Skatte-og momsudskydelse

  • Garantiordning oprettet i forbindelse med COVID-19:

Garantiordning for udlån til COVID-19 påvirkede virksomheder

 

Ovennævnte tiltag kan altså have konsekvenser for Deres virksomhed, uanset om De gør brug af dem eller ej. Som erhvervsdrivende kan det derfor være en fordel, at tage stilling til om ens virksomhed lever op til de ovenfornævnte kriterier, og om det vil være en fordel at gøre brug af disse.

Såfremt Deres virksomhed har spørgsmål eller overvejelser til noget af det ovenforstående indhold, skal De derfor være meget velkomne, til at tage kontakt til Smith Knudsen Advokatfirma.

Vi rådgiver Dem om Deres virksomhed er omfattet af reglerne, og hvilke konsekvenser det i givet fald vil kunne have, at tiltræde disse.

Ligeledes er vi behjælpelige, såfremt Deres virksomhed ikke er omfattet, hvor vi kan bistå med de ændringer og konsekvenser dette vil kunne medføre for Deres virksomhed.

Kontakt os på telefon 97426333 eller på mail@smithknudsen.dk.