Anny Leth
Advokatsekretær

Boafdelingen og sekretær for advokat Kristian Dalsgaard.

E-mail: al@smithknudsen.dk

Tlf. +45 96101255