Camilla Refsgaard
Advokat

Født
1987

Uddannelse
Juridisk Kandidateksamen fra Aarhus Universitet 2013.

Advokatbestalling 2018.

Medlemskaber
Advokatsamfundet

Danske Advokater

Foreningen for faste værger i Danmark

Danske Familieadvokater

Danske Arveretsadvokater

Særlige interesseområder
Familieretlige sager om ægteskab, separation og skilsmisse, oprettelse af ægtepagter, rådgivning til ugifte samlevende, bodelinger, bidragssager samt børnesager.

Rådgivning vedrørende arv og oprettelse af testamente.

Sager om personskadeerstatning.

Kommunal- og offentligretlige sager, herunder i særdeles sager om tvangsanbringelse af børn og overvåget samvær, øvrige socialretlige problemstillinger samt spørgsmål af udbudsretlig karakter.

Sprog
Engelsk

Kontakt
cr@smithknudsen.dk

Linkedin

Smith Knudsen Advokatfirma
Store Torv 6
DK-7500 Holstebro
Tlf. +45 9742 6333
Fax. +45 9741 3400