Helle Larsen
Advokatsekretær

Boafdelingen og sekretær for advokatfuldmægtig Camilla Refsgaard samt advokat Bent Aagaard

E-mail : hl@smithknudsen.dk
Tlf : +45 96101257