Mona Jensen
Advokatsekretær

Sekretær i realkreditinkasso-sager og for advokat Kristian Dalsgaard.

E-mail : mj@smithknudsen.dk
Tlf : +45 96101256